Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

יחס אישי

כל משאבי החברה מופנים לטובת הלוקח לצורך מציאת פתרונות הנדסים אופטימלים וזמינות מלאה. המשרד מלווה את הלקוח משלב הרעיון והסכמות הראשוניות תוך כדי עריכת אומדנים, מפרטים פיקוח עליון ועד למסירת המבנה

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

אמינות ומקצועיות

בחירה במשרד מבטיחה ראש שקט, שיתוף פעולה מלא עם המזמין וצוות היועצים עד לקבלת התוצאות הרצויות

למה אנחנו

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

נסיון

במהלך השנים צבר המשרד ניסיון במגוון תחומי ההנדסה תוך תכנון פרויקטים משלל התחומים: תשתיות,מבני ציבור, מבני מסחר, מבני פלדה, מבנים ימיים. צוות המשרד לוקח חלק פעיל בכנסים והרצאות להעשרת הידע

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

טכנולוגיה וחדשנות

המשרד דוגל בידע וחדשנות תוך שימוש בכלי תכנון מבוססי בים ככלי לחסכון ואופטימיזציה
כסטנדרט המשרד עושה שימוש קבוע בתוכנת
REVIT

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ידע

הניסיון הרב שנצבר במהלך השנים, בשילוב הטכנולוגיות המתקדמות והיחס האישי מבטיחים תוצאה אופטימלית ובטוחה

מי אנחנו

המשרד מספק שירותי תכנון לפרויקטים הנדסיים במגוון תחומים.
ירין דוידוביץ מהנדס מוסמך משנת 2014 בעל ניסיון בהובלת פרויקטים בסדרי גודל שונים ומגוונים, מוביל את המשרד בסטנדרטים גבוהים לעמידה במתן הפתרונות הטכנולוגיים היעלים והאלגנטים ביותר שמתאפשרים עבור הפרויקט, תוך מענה ראשוני בזמן מהיר וליווי הפרוייקטים בזמינות גבוהה.
המשרד מספק שירותי תכנון עבור פרויקטים קטנים וגדולים הכוללים את הנושאים הבאים:

•הכנת חישובים סטטיים, ביצוע אנליזות ואופטימיזציות למבנים ע”י תוכנת חישוב באלמנטים סופיים STRAP

•תוכניות CAD/REVIT

•ביצוע פקוח עליון

•בדיקת יציבות מבנים לרעידות אדמה

•הכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים

•תכנון,בצוע ומעקב אחר לוחות זמנים

•ניהול והכנה למכרזים

•תיאום תכנון בין היועצים השונים

מידול מבנים בתוכנות מתקדמות BIM

מידול המבנה בתוכנות מתקדמות

אנליזות מתקדמות

אנליזות קרקע בתוכנת אלמנטים סופיים PLAXIS

שרטוט פרמטרי

שרטוט פרמטרי בעזרת תוכנת GRASSFOFER

שרטוט ברזל בתלת מימד

שרטוט ומידול ברזל בתלת מימד